Havezate de Haere

Haereweg 4
8121 PJ Olst

Twee verhalen rond de Havezate

Al in 1329 wordt de Haere voor het eerst genoemd als ‘Hof ter Hare’. In de loop der tijden onderging het huis verschillende verbouwingen. De Haere heeft de uitstraling van een statige havezate, gelegen in een gracht als centrum van het omliggende park en het landgoed. Het landgoed heeft mooie bijgebouwen zoals de het theekoepeltje en de voormalige stallen met koetshuis en dienstwoning. Tot zover mooi maar niet verbazing wekkend. Vlak bij de bijgebouwen staat echter een lege kasteeltoren. Achter deze ‘Folly’ schuilt een zowel verbazend als dwaas verhaal van een kleurrijke bewoner de heer Voute. Stichting IJssellandschap is eigenaar van De Haere en heeft hier haar hoofdkantoor gevestigd. Vrije wandeling over het landgoed is toegestaan. Het huis is alleen toegankelijk bij evenementen. Zo’n evenement vindt plaats op 15, 16 en 17 april, namelijk het Concours van de Verdwazing

Voûte

De heer Voûte is een zonderling figuur, waarvan het verhaal wil dat hij in Parijs gevangen was genomen op verdenking van spionage en sindsdien ‘de weg kwijt is’. Voûte heeft ambitieuze plannen voor De Haere. Hij laat de dakruiter en de torenkamer in neoclassicistische stijl bouwen en als tuindecoratie ten zuidoosten van het kasteel een folly optrekken: een nep-ruïne met schietgaten en een stuk van een verdedigingsmuur, zoals in zijn vaderland wel meer voorkwam. Niemand begreep wat de bedoeling was van deze zonderlinge bouwheer. Het schijnt dat Voûte van plan was om een onderaardse gang van het kasteel naar de folly te bouwen om aan zijn ‘vijanden’ te kunnen ontsnappen. De heer Voûte was een kleurrijke eigenaar. Door geldgebrek raakt de havezate in de jaren ’80 van de 19e eeuw behoorlijk in verval en Voûte ziet geen andere uitweg dan het huis en landschap te veilen. Die veilig gaat echter niet door als Voûte onderwacht in 1901 sterft. Huis en landgoed laat hij na aan zijn huishoudster, die zich geen moment bedenkt en verkoopt het geheel onmiddellijk – nog voor haar voormalig baas begraven is..

Joop Haex

Een andere heer die bepalend is geweest voor de omgeving is de bedenker van De IJssellinie: Joop Haex. In 1949 was hij, als chef generale staf en net terug uit Indië, de grondlegger van de verdedigingslinie. Als antwoord op de dreiging van de koude oorlog werd na de 2e WO in het diepste geheim een plan uitgevoerd voor het aanleggen van een waterlinie. De bedoeling was een Russische opmars te vertragen en tijd te winnen. Vanuit Groot-Brittanië zouden dan vervolgens manschappen en materiaal worden aangevoerd. Bij Olst, ter hoogte van landgoed de Haere waren sluizen in de dijk aangelegd, die het water over de naastgelegen landerijen en dorpen voerde, zodanig dat uiteindelijk een brede strook van Kampen tot Nijmegen blank kwam te staan. De uitvoering van de geheime plannen, die officieel als “Noodbrug Ponton Plan Deventer” werden aangeduid, kwam in de eerste helft van 1953 gereed. Ter verdediging werd alleen al bij Olst een zestigtal bunkers en kazematten opgetrokken en werden ingebetonneerde Shermantanks uit de Tweede Wereld Oorlog in de IJsseldijken en in de op het land opgeworpen terpen geplaatst. Als staatssecretaris van Defensie moest Haex ernstige bezuinigingen doorvoeren en besloot in 1963 de linie te ontmantelen. De resten van dit militaire verdedigingswerk in Olst worden nog als museum beheerd.

Wilt u het bezoek aan dit concours van verdwazing zijn er diverse reismogelijkheden.

Auto Deventer Olst N337

Buslijn 161 Deventer – Zwolle en Zwolle – Deventer, halte

Fietsroute ijssellinie olst (25 km.), bron: www.routeyou.com

Voor meer informatie: www.ijssellandschap.nl