Op Hoop van Zegen

28 september 2006

Onder regie van Erik-Jan Post speelde Theatergroep PlusLeo het Ultieme Nederlandse volksdrama Op Hoop van Zegen van Herman Heijermans.
“Op Hoop van Zegen” werd voor het eerst in 1900 gespeeld door De Nederlandsche Toneelvereeniging in de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam. Er volgden vele voorstellingen in binnen- en buitenland en vijf verfilmingen van het verhaal van Kniertje.
Het stuk was een aanklacht tegen de wantoestanden bij de zeevisserij. De kapitalistische reders zouden slecht toegeruste vissersschepen uitzenden, in de hoop dat deze zouden vergaan en zij de verzekeringspenningen konden innen. De bemanning kwam om het leven…

Ook PlusLeo heeft zich gewaagd aan dit oer-Hollandse toneelstuk met in de hoofdrol één van de nieuwe spelers van PlusLeo: Margo. Margo speelde de gezagsgetrouwe weduwe Kniertje die haar man en twee oudste zoons aan de zee verloren heeft. Ook haar jongste twee, Geert en Barend, staan nu op het punt uit te varen aan boord van de ‘Op Hoop van Zegen’.

Geert, die door zijn socialistische overtuiging in de gevangenis belandde, komt vrij en wil graag varen. Barend wil pertinent niet, zeker niet nu het gerucht gaat dat de ‘Op Hoop van Zegen’ lek is. Reder Bos ontkent dat een schip van hem niet zeewaardig zou zijn, en neemt beide jongens aan als matroos. De spanningen in het vissersdorp nemen toe als de storm losbreekt en iedereen zich vol angst afvraagt hoe het de mannen op zee vergaat.
Kniertje wordt regelmatig door verdriet overmand, maar opstandig is ze zelden: “Het is je bestaan en tegen je bestaan mot je niet in opstand komme”. Onder het alziend oog van God maakt ze het beste van haar wrede leven; de visch wordt duur betaald

Margo de GeestKniertje, vissersweduwe
Caroline MoezelaarJo, nicht van Kniertje
Lex RutgersGeert, zoon van Kniertje
Hans BruggemanBarend, zoon van Kniertje
Kaps, boekhouder
Arjen HaaymanClemens Bos, reder
Else BremerMathilde, vrouw van Bos
Truus, vissersvrouw,
Marietje, vriendinnetje van visser
Ilona StijnsClémentine, dochter van Bos
Lidy VosSaart, vissersweduwe
Egbert van FoekenCobus, broer van Kniertje
Erik-Jan PostRegie

Foto’s


bang zijn is niks gedaan

Een man mot niet bang zijn

kuren ventje, daar mot je niet an toegeven

Zes maanden alléén – alleen met je eigen vuil

Gekócht! Ik zal kópe!

Doe ‘r nog maar een scheutje bij

Neem liever een hete kruik, Cobus!

Nee, ‘k ga niet zitte. Me potje staat op

’t Zitte het je goed gedaan, jong!

Voor mijn part zing je!

Wie maakt je de praatjes wijs?

Wàt zegt u? – ’n luik gemerkt 47 –

’t lijk – in staat van ontbinding –

met me èige hande heb ‘k – heb ‘k zìjn hande van me deurpost lòsgemaakt…

Video

Deventer Open Podium

Op 12 maart 2006 hebben we het eerste bedrijf opgevoerd voor het Deventer Open Podium. Hieronder de recensie van Sandra Bos over deze voorstelling.

Deventer Open Podium

Eerste bedrijf uit Op hoop van zegen
Regie: Erik Jan Post

Erik Jan Post had het bij aanvang over een cliffhanger. Die is hier wel blijven hangen. Wat ik in nog geen half uurtje zag is veelbelovend – en dan is de uiteindelijke voorstelling pas in september! Een vrij donker toneelbeeld met twee rijen stoeltjes aan weerszijden en in het midden een tafel waar de aardappels worden geschild. Wie niet in de scène zit, zit op de stoeltjes aan de zijkant. Doeltreffend. En af, net als het geluidsdecor van huilende wind en huilende zeemansvrouwen en net als de kostuums – hooguit mogen de schoenen van de dames nog iets meer ‘honderd jaar geleden’ ogen. De hand van Erik Jan is duidelijk te zien in de voorstelling. Het beeld, en ook in het spel.Er wordt over het algemeen actiever en zelfverzekerder gespeeld dan ik in eerdere voorstellingen van PlusLeo wel heb gezien. Misschien heeft dat te maken met de nieuwe spelers – aanwinsten, als ik dat zo mag noemen. Met andere woorden: een flinke opsteker! Het fragment heeft een geweldige positieve ‘dreun’ gegeven. Tot mijn grote verrassing wordt Knier gespeeld door iemand anders dan wie ik in gedachten had (Lidy). Veel succes, de komende tijd met de repetities. Bij deze reserveer ik graag een plekje voor tzt.

Sandra Bos

foto’s Open podium