Astrid Stok, Cato van der Linden

We hebben een nog onbespeelde locatie gevonden in het oude Senzoragebouw in de Raambuurt. Meer dan 100 jaar, van 1916 tot 2018, was Senzora daar gevestigd.

Het oude gebouw gaat met behoud van erfgoed ruimte maken voor woningbouw.

Voordat dit gebeurt spelen we van 1 t/m 5 juni in het karakteristieke gebouw de voorstelling ‘Neushoorns dus’.

Waar ga je naar toe als de nood aan de man is? Wie kom je onderweg tegen? En wat gebeurt er als een groep mensen voor langere tijd op elkaar is aangewezen? Relaties komen onder spanning te staan en na verloop van tijd rijst de vraag, wie blijft en wie gaat.

Het gebouw wordt nu beheerd door Le Clercq Projectontwikkeling en wordt binnenkort als ‘Speeltuin’ voor kunstenaars gebruikt. PlusLeo voegt daar naadloos in.

Er heeft een grote verandering in de spelersgroep plaatsgevonden. Jack, Christof en Tijn hebben afscheid genomen, daarom hebben we een oproep gedaan waar veel reacties op kwamen. Uiteindelijk mogen we 4 nieuwe spelers verwelkomen, dus

welkom Bart, Emma, Sanne en Katja!

Foto’s Astrid Stok, Arjen Haayman, e.a.

We hebben genoten!! Erg mooi!!!! Dank jullie wel ??

Mooie voorstelling op weer een bijzondere locatie

Ik vond het prachtig. Krachtige stukken. Breekbaar ook. Mooi om jullie zo te zien. ?Prachtige locatie

In een woord “Prachtig”
meegesleept worden in mantra’s, wisselende locaties , multicommunicatie, licht, video, allerlei emoties, gesprekken, verwijten met als rode draad dat alles wat je in het leven meemaakt je vormt tot wie je bent ?